top of page

TÜRK ARMATÖRLERİ İŞVERENLER SENDİKASI


1963 yılında “Motorlu Deniz Vasıtaları İşletenleri İşverenler Sendikası” adı ile kurulan Sendika, 1978(*) yılında “Türk Armatörleri İşverenler Sendikası” adını almıştır.

Türk Armatörleri İşverenler Sendikası’ nın amacı; Deniz Taşımacılığı İşkolunda faaliyet gösteren İşverenleri sendika çatısı altında toplayarak, üyelerini temsil etmek, üyelerin çalışma ilişkilerinde, mevzuat çerçevesinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak, Türk Deniz Ticaret Filosunun gelişmesine ve daha üstün bir seviyeye ulaşmasına yardımcı olmak, bu alanda kurulmuş veya kurulacak olan firmaların daha verimli ve ahenkli çalışması için işkolunda adil bir ücret sisteminin kurulmasına ve daha iyi bir çalışma ortamının gerçekleşmesine yardımcı olmak ve işçilere sürekli ve uzun vadeli refah ve sosyal güvence sağlayabilmek için ülke ekonomisine güçlendirici çalışmalar yapmak ve bu doğrultuda Toplu İş Sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak, devam ettirmek, bu amaçla Türkiye çapında faaliyette bulunmaktır.

SENDİKANIN KURUCULARI:


1.Ziya           KALKAVAN
2.İsmail        KAPTANOĞLU
3.Kazım       KAPTANOĞLU
4.Muzaffer    DİVAN
5.Mehmet     ŞEKERCİ
6.Adil           GOKSU
7.Şükrü        DENİZ
8.Hakkı         UZUNOĞLU
9.Celal         UZUNER
10.Muhittin   YENİGUN
11.Muzaffer  TAVİLOĞLU
12.Ahmet     AKGÜL
13.Hasan     ÇOLAK
14.Osman    CEBECİ
15.Ahmet     BAŞAK
16.Tahsin     MEMİŞOĞLU
17.Kazım     AKDOĞAN
18.Hasan    AYRAN
19.Fikri        EMİNOĞLU
20.Turgut     KAPTANOĞLU
21.Şükrü      GOKSU
22.Orhan     DEVAL
23.Kâşif      KALKAVAN
24. Reşit     KALKAVAN

(*) 21 Nisan 1978 tarih ve 16266 Sayılı Resmi Gazetede yer aldığı üzere; İçişleri Bakanlığı’ nın 23.02.1978  tarih ve 064020 sayılı yazısıyla,1630 sayılı Dernekler Kanununun 53’üncü maddesine göre, 11.04 1978 tarih ve 7 / 15204 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile adının başına Türk kelimesinin kullanımına  izin verilmiştir. 

bottom of page