top of page

3. TÜRKİYE DENİZCİLİK ZİRVESİ  2  TEMMUZ  2024 TARİHİNDE İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Resim1.png
Resim2.png
Resim3.png

3. Türkiye Denizcilik Zirvesi Tersane İstanbul’da gerçekleşti. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio DOMİNGUEZ’ de, katıldığı zirvede, Denizcilik Sektörünün önemli konuları tartışıldı,

Zirveye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir URALOĞLU, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Durmuş ÜNÜVAR, Denizcilik Genel Müdürü Ünal BAYLAN, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih TAN, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa BANKAOĞLU, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer KIRAN ve denizcilik sektörünün temsilcileri katıldı.

İlk olarak “Kolay Bayrak Hegemonyasında, Türk Uluslararası Gemi Siciline Genel Bakış” başlıklı panel gerçekleşti. Panelin moderatörlüğünü Emekli Müsteşar Özkan POYRAZ yaparken, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, DTO Başkanı Tamer KIRAN, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan ERGENÇ, TAİS Yönetim Kurulu Başkanı Ali İbrahim KONTAYTEKİN ve DİTAŞ Genel Müdürü Hakan KARACA konuşmacı olarak yer aldılar.

Denizcilik Genel Müdürü Ünal BAYLAN, yabancı bayrakla gemi işletilmesine ilişkin eleştirilere “Kolay bayrak realitesi var. Çin’de yabancı bayraklı gemi sayısı yüzde 60’ı geçmiş durumda, Japonya’nın yüzde 90’ın üzerinde, Yunanistan bizden de yüksek” sözleriyle yanıt verdi. BAYLAN, “Biz neler yapabilirsek tekrar armatörümüzü bayrağımıza geri döndürürüz, mevcut Türk bayrağında gemi işleten armatörümüzün de memnuniyetini artırabiliriz. Bizim Kabotaj Kanunumuz var. Bulunduğumuz coğrafyada ciddi sıkıntılar var. Kendi yükümüzü taşıyacak filomuzun olması bizim için hayati mesele” ifadelerini kullandı.

BAYLAN’ ın ardından DTO Başkanı Tamer KIRAN gemilerin yabancı bayrakla işletilmesine ilişkin görüşlerini paylaştı. Denizciliğin bir ekosistem olduğunu vurgulayan KIRAN, Yunan filosunun yüzde 86,8’i, Japon filosunun yüzde 85’i, Kore filosunun yüzde 81’i, Alman filosunun yüzde 90’ı, İtalyan filosunun yüzde 88,5, BAE filosunun yüzde 99, Türk filosunun ise yüzde 87,4’ünün yabancı bayraklı olduğunu dile getirdi.

KIRAN, “Bu demek ki bir realite. Ülke olarak bunun ekosistem olduğunu kabul ettiğimizde daha başarılı olacağımızı öngörüyorum. Burada yaşadığımız sorunlar oluyor.Bu sorunların farklı bürokrasisi oluyor. Birini çözüp üçünü çözemediğinizde bu, o işletmecinin başka bayrağı tercih etmesine neden oluyor” diye konuştu.

KIRAN’ın ardından Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan ERGENÇ, kolay bayrağın dünyada bir realite olduğunu kaydederek “AB, OECD bunu kabul etmiş” dedi. Çin’de, Japonya’da tonaj vergi sistemleri olduğunu belirten ERGENÇ, “İngiliz tonaj vergi sistemini Türkiye’de uygulamaktan başka alternatifimiz olmadığına inanıyorum. Bizim uluslararası kurallarımız var. Bizim tek istediğimiz eşit rekabet koşulları” dedi.

Türk Armatörleri İşverenler Sendikası (TAİS) Yönetim Kurulu Başkanı Ali İbrahim KONTAYTEKİN de konuşmasında 2 sene önceki zirveden bu yana bir yol kat edilmediğini belirterek “2 sene boyunca havanda su dövmüşüz. Armatör olarak bir adım yol gidilmediğini” ifade etti.

DİTAŞ Genel Müdürü Hakan KARACA ise şirketin bütün gemilerini Türk bayrağı altında işlettiğini söyleyerek DİTAŞ’ ın filosunun 16 gemi, 23 römorkörden oluştuğunu belirtti. 

Karaca konuşmasında, “DİTAŞ olarak Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliği’nden (TUGS) memnunuz. Emsal bir yasa olduğunu düşünüyoruz. Uluslararası sularda güçlü bir devletin yanınızda olduğunu bilmek, bu devletin kendi devletiniz olması çok önemli. Bu gemileri Türk bayrağında işletmek çok özel” diye konuştu.

3. Türkiye Denizcilik Zirvesi ilk oturumun ardından sunum ve panellerle devam etti.

 Kaynak : 7 DENİZ

Türk Armatörleri İşverenler Sendikası (TAİS) tarafından düzenlenen 2’nci Hastalık ve Meslek Hastalıkları Çalıştayı 21.05.2024 tarihinde İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.”

WhatsApp Image 2024-05-22 at 19.30.42 (1).jpeg
WhatsApp Image 2024-05-22 at 19.31.29.jpeg
WhatsApp Image 2024-05-22 at 19.30.42.jpeg

21.05.2024 TARİHİNDE TÜRK ARMATÖRLERİ İŞVERNLER SENDİKASI (TAİS) TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN  2’NCİ  HASTALIK VE MESLEK HASTALIKLARI ÇALIŞTAYI

 SONUÇ RAPORU (ÖZET)

 

TAİS Yönetim Kurulu Başkanı Sn Kpt Ali İbrahim KONTAYTEKİN’ nin  Açış Konuşması;

“Bu Çalıştaylarda fikir paylaşımı veya beyin jimnastiği gibi ne yapabileceğimizi belirleyeceğimiz toplantılar amaçlıyoruz. Çünkü çok sayıda armatör ve binlerce gemiinsanı ile çalışıyoruz. Her birimizin yaşadığı sorun diğerine benzemiyor. Ortak sorunlarımız var. Ancak her bir olay ve durum diğerinden farklılık gösteriyor. Amaçlanan paydaşların kendi yaşadıkları çok farklı durumları ve birbirinden farklı olayları paylaşmalarıdır. Burada en önemli husus, bu gibi durumlarda neler yapıldığı, veya neler yapılması gerektiğine yönelik olarak mevzuatta nelerle karşılaşıldığı ve nasıl bir yol haritası çizilmesi önem taşımaktadır.  Sektörün beklediği önemli düzenlemeler başında Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC-2006)’ gelmektedir. ITF  üzerinden MLC 2006 ile ilgili baskının da söz konusu olacağı duyumlar alınmıştır. Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC-2006)’da yaşanan sıkıntıların giderilmesi için bir an önce taraf olunması gerekmektedir.

Ancak çalışanlarında haklarının verilmesi ve hakkaniyet içinde hareket edilmesi ne kadar önemliyse, yaşanan bu sıkıntıların ve suiistimallerin önüne geçilmesi o kadar önem taşımaktadır.

 

Türkiye Denizcilik Federasyonunu temsilen Yönetim Kurulu Üyesi (TÜRDEF) Sn Aslı Arslan DEMİRKIRAN’ın konuşması;

 

Denizciler 7/24 uzun süreli çalışma saatler ile ağır hava koşullarında ailelerinden uzakta çalışmaktadır. Bu şartlarda uyku bozukluklarına bağlı kardiyovasküler rahatsızlıklar, stres sebebiyle kaygı bozuklukları ve neticesinde kalp rahatsızlıkları, yetersiz ve dengesiz beslenme nedeniyle metobolizma ve kardiyovasküler  gibi kronik rahatsızlıklar, vibrasyon ve gürültü ortamından ötürü dolaşım bozuklukları, ağrılar, işitsel bozukluklar, statik elektrik yüklenmesine bağlı stres ve cilt sağlığının bozulması, ayrıca gemi tipi ve taşınan yüke bağlı  olarak özellikle tankerlerde kanser hastalıkları görülmektedir. Günümüzde ise ortaya çıkan yeterli sosyalleşememe ve yalnız hissetmenin yarattığı ruhsal rahatsızlıklar, bağımlılıklar, alkol sigara ve benzeri maddeler neticesinde çıkan psikolojik rahatsızlıklar görülmektedir. TÜRDEF olarak, çözüm önerilerimiz

 • Gemiinsanlarının, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Md 40’da yer alan  fiili hizmet süresi zammı dışında bırakılmış olsa da, hala yüksek riskli işler kategorisinde olması nedeniyle yıpranma hakkının iadesi ile erken emeklilik imkanına kavuşturulması,

 • Gemi filomuzun gençleşmesi ve neticesinde insan onuruna yakışır sağlıklı çalışma ortamının sağlanması,

 • Gemilere yapılan kumanya ikmallerinde profesyonel destek alınması,

 • İstihdamlarda safe manning değil, personelin yeterli dinlenme süresi göz önüne alınarak personel sayısının belirlenmesi,

 • Gemiinsanı iş akitlerinin daha makul sürelere çekilmesi,

 • Gemiinsanlarına limanlarda  sağlık hizmetine erişim kolaylığı sağlanması,

 • 7/24 online sağlık hizmeti alınabilecek bir kurumun  sağlanması,

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Başkanı (GEMİMO) Sn A.Yaşar CANCA kouşması;

 

Uzun yıllar önce gemilerde en sık görülen hastalıklar olarak vitamin eksikliği nedeniyle görülen hastalıklar yanında, damıtılmış su (distile) içilmesi sonucu böbrek hastalıklar ve kalp rahatsızlıkları en sık rastlanan hastalıklardı

Gemi inşa sanayindeki gelişmeler ve teknolojiye paralel olarak bu günkü gemiler ve makine dairelerindeki sistemler yüksek devirli ana makine ve yardımcı makineler ile gürültü seviyelerini çok arttırmış bulunmaktadır. Keza köprüüstündeki cihaz ve sistemlerin fazlalığı sonucu çok büyük bir eloktomanyetik dalga ve manyetik saha söz konusu olmaktadır. Teknoloji ve değişen gemi tipleri ve boyutları beraberinde daha önceleri görülmeyen sorun ve hastalıkları da beraberinde getirmiştir. Uzun yıllar önce gemilerde olan sosyalleşmenin yeniden tesisi önem arz etmektedir. Ayrıca gemiinsanlarının yalnızlık hissini ortan kaldırabilmek ve kendilerinin değerli olduklarının farkındalığını yaratmak dolayısıyla aidiyet duygusunu gelişmesi önemli bulunmaktadır.

 

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sn. Doç Dr Esra BAŞKAN tarafından yapılan sunum;

 

Gemiinsanlarının Hastalık ve Meslek Hastalıklarının, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC-2006) kapsamında Ulusal ve Uluslararası mevzuata göre değerlendirilmesi,

 

MLC-2006’nın  bir çok hususta temel mevzuat olarak esas alınması gerektiği, Ulusal mevzuatın güncellemesinde ise Alman Deniz İş Kanunundan istifade edilebileceği ifade edilmiştir. Düzenlemeler bakıldığında,

Meslek Hastalığı Kavramı;

 • İşle ilgili risk faktörlerine maruz kalmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan her türlü hastalık (ILO) olarak tanımlanmaktadır.

 • Aniden ortaya çıkmayıp, genellikle sürekli olarak mesleki riske maruz kalmak sonucu yavaş yavaş gelişmesi (iş kazasından ayıran yön)

 

Hastalık Kavramı;

 • Meslek hastalığı dışında kalan tüm hastalıklar,

 •  “İş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.” (5510 sK. md. 15)

İşveren Yükümlülüklerinin Hukuki Dayanağı,

 • Çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunması gerek hastalık halinde yapılacak yardımlarla ilgili işveren yükümlülüklerinin temelinde iş sözleşmesinden doğan gözetme borcu bulunmaktadır.

 • İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla (Türk Borçlar Kanunu  (Md. 417 )

        Ulusal Mevzuatta,

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 • 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun

 • Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 • Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik

 • Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği

 • Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği

 • Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik

Uluslararası Düzenlemeler,

 • Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri- (Sözleşmeler, Tavsiye Kararları – Denizcilik Çalışma Sözleşmesi –(MLC 2006)

 • Gemi Adamlarının Eğitimi, Sertifikalandırılması ve Vardiya Tutma Esasları ile İlgili Uluslararası Sözleşme-(Standarts of Training, Certification and Watchkeeping Convention) - STWC

Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC – 2006) kapsamında düzenlemeler,

 

 • Sağlık Gözetimi :    Kural 1.2 Sağlık Raporları,

                                          Standart A.1.2

 • İş Sağlığı Güvenliği Önlemlerinin Alınması :   Kural 4.3

                                                                                     Standart A.4.3

 • Tıbbi Bakım ve Tedavi :      Kural 4.1

                                                       Standart A.4.1

 • Hukuki Sorumluluklar:        Kural 4.2

                                                       Standart A.4.2

 

Ulusal Mevzuat kapsamında Tıbbi Bakım ve Tedavi

 •  Sağlık Gözetimi 6331 sayılı Kanun Md .15 ve

 •  Gemiadamları  Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği Md 58

 •  İş sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin alınması  6331 Md .4

 •  Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik,

 •  Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik

 •  Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli   

 Asgari Sağlık ve    Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik

Ulusal Mevzuat kapsamında  Sorumluluk,

 • İdari Yaptırımlar,

 • Cezai Yaptırımlar,

 • Tazminat

 • Maddi Tazminat,

 • Manevi Tazminat,

 • Destekten Yoksun Kalma,

 • SGK Rücu  şeklinde sorumluluklar bulunmaktadır.

 

Denizcilik Sektöründe işe alımlarda mülakat süreçleri,

“Doğru insanı doğru işe temin ve tedariği sağlanmasının önemli olduğunu vurgulamış ve nitelikli insanın, sadece  mesleki alanda olmayıp, birçok alanda eğitimli ve donanımlı olması gerektiği belirtmiştir.  Kaptan ve Başmühendisler  için sadece geminin sevk ve idaresi dışında, hukuk bilgisi, yönetim bilgisi, temsil yeteneği, hitabet, ikna kabiliyeti gibi hususlar ortaya çıkmaktadır.

Denizcilik Sektöründe işe alımlarda “Hard skills” olarak adlandırılan; diploma, sertifikalar, yabancı dil  gibi profesyonel bilgilerin, “Soft Skills”  ise ölçülmesi zor olan  bireysel yetenekler  ve davranışsal beceriler olduğuna değinerek, “Hard  beceriler” ne kadar gelişmiş olursa olsun, başarı ancak ince beceriler ile mümkün olup, ince becerileri yüksek olan kişilerin tercih edilmesi gerektiğinin önem taşıdığı, zor şartlarda ince becerilerin  ortaya çıktığı vurgulanmıştır.

Bunlar sırasıyla;

Daha  İyi Olma Yeteneği, Kişisel Farkındalık, Duygu Kontrolü, Öz Güven, Stres Yönetimi, Unutmak ve Bağışlamak, Sabır, Anlayış, Pozitif Tutum/Kişisel Motivasyon, Karar Alma, Etik Değerler, Gözlem ve Adaptasyon, Sorumluluk, Yaratıcılık / Problem Çözme, Zaman Yönetimi, İkna Yeteneği olduğu, mişe alım sürecinde “soft skills” beceriler mülakat komisyonları vasıtasıyla ölçüldüğü ve

bu mülakatların minimum  15 dakika süre ile yüz yüze  olması gerektiği belirtilmiştir.

 

 

AVS Küresel Gemi Tedariği Firması temsilcisi Sn Burcu Kula AKBAŞ tarafından  yapılan sunum;

 

MMPI (Minnesota  Çok Yönlü Kişilik Envanteri);

Denizde yaşayan insanların karada yaşayan insanlara göre dezavantajları olduğu, bu dezavantajların, Yalnızlık (izalasyon), Stres - Anksiyete, Deprasyon, PTSD (Travma sonra sitres bozukluğu), Uyum sorunları, Beden ağrıları; tükenmişlik olduğu vurgulanmıştır. Gemi İnsanı İstihdam ederken psikolojik değerlendirmenin , Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri testi ile yapılabildiği, Psikolojik sorunlarin ortaya çıkarılmasının yani sıra işe alım süreçlerinde personelin göreve uygun olup olmadığının tespiti için yaygın olarak kullanılan bir envanter olduğu belirtilerek, bu güne kadar 5000 test uygulandığı ve her 100 testten, 10’u bu testi geçemediği, yani her 100 adayın 10’u görevini uygun olmadan gemilere katıldığı, bu durumun işverenlerin, çalışma arkadaşlarının maddi ve manevi zararlar yaşaması anlamına geldiği belirtilmiştir.

 

ARKAS Holding   İş Yeri Hekimi Sn Dr. Serpil ÖZER tarafından yapılan sunum ;

 

Denizcilik Sektöründe işe bağlı hastalık ve  meslek hastalığı ayrımı Sağlığın, sosyal, bedensel ve ruhsal olarak tam bir iyilik hali olarak      tanımlandığını ifade ederek,

 • Meslek hastalığının yapılan işle ilgisi olması gerekmektedir.

 • Meslek hastalıklarında hastalığın ortaya çıkmasında sesiz bir dönem vardır.

 • Denizcilerin sıklıkla karşılaştıkları hastalıklara bakıldığında,

 • El kol titreşim sendromu : raspa makinesi, iğneli tabanca gibi aletler, zamanla sakatlığa yol açabilmektedir.

 • Kardiyovasküler  hastalıklar: genetik etkenlerin yanı sıra, stres, yetersiz egzersiz, çalışma koşulları, yetersiz beslenme sebep olabilmektedir.

 • Kas iskelet hastalıkları sıklıkla rastlanılmaktadır.

 • Kanser hastalıklarında da yükselen bir tirent gözlenmektedir. Bilhassa tanker sınıfı gemilerde ve ürün tankerlerinde rastlanmaktadır. Brilyum, Kadmiyum ve Kurşun yasaklanmamış maddelerdir. Ancak tehlikeli olmasın karşı, kullanımına devam edilmektedir.

 • Denizcilerde  akciğer, lenfoma, lösemi ve böbrek kanserlerinin çok yaygın olduğunun gözlemlenmektedir.

 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve salgın hastalıklar gibi tehlikeli hastalıklara maruz kalınmaktadır. Bunların başında Hepatit, Gonore (Bel soğukluğu), Sifiliz (Frengi) ve AİDS/HİV gelmektedir. Salgın hastalıklar içerisinde ise Ebola, Sıtma  ve Sarı humma görülmektedir.

 • Hipertansiyon: denizcilerde sıklıkla görülmektedir.Ağır çalışma koşulları, sorumluluk, yalnızlık ve yalnızlığın yarattığı psikolojik etkenler, fazla kilo, fiziksel aktivite eksikliği,  sigara ve alkol alışkanlığı hipertansiyonu tetiklemektedir.

Yukarıda yer alan hastalıklar ve olumsuzluklar karşı, sağlıklı beslenme, egzersiz ve basit aktiviteler (yüzme, yoga, yürüyüş gibi) ile öz kontrol ve öz disiplinin sağlanması gerekli görülmektedir.

 

GÜNGEN Denizcilik Yönetim Kurulu Danışmanı Sn Oruç Reis GÜVEN tarafından yapılan sunum ;

 

Gemiinsanlarında görülen hastalıkların yarattığı  idari problemler,

 

Mesleğe başlangıç evresinin, işe alım sürecinde  işverenin, gemiinsanını,  uluslararası kabul görmüş standartlarda, içinde psikolojik, ruhsal ve fiziksel uygunluğunun da yer aldığı testlere sokmuş olması çok önem arz etmektedir.

Gemiinsanının sefer sırasında, gemideki olası bir problemden veya ailesinden gelebilecek bir olumsuzluktan daha az etkilenebilmesi için personellerin ve karadaki ailelerinin psikolojik destek alma imkanlarının sağlanması gerekmekte ve pek çok armatör firma da bu desteği vermektedir.

Gemiinsanlarının sefere çıktılarında yaşayacakları psikolojik problemler, gemide huzursuzluk yaratmalarına, iş kazası yaşayabilmelerine, emir komuta zincirinde ise agresif hareketler yapmalarına sebep olabilmektedir. Duygu yönetimi ve depresif belirtilerin sağlık sorunlarında kalıcı olmasının önüne geçilebilmesi için psikolojik desteğin verilmesi günümüzün modern çağında bir zorunluluk halini almaktadır.

Gemiinsanlarının; hastalık ve iş kazası gibi sebeplerle gemiden inmeleri sürecinde armatör tarafından verilebilecek tüm destek sağlanmakta olmasına rağmen; Türk gemiinsanlarının özellikle yurtdışında gemiden ayrılması ve yerlerine yeni bir personelin dahil edilmesi; değişimin yapılacağı ülkeye göre  büyük problemlere sebep olabilmektedir.

Hele bir de değişimi yapılacak personelin; minimum safe mannıng’i  etkileyecek ehliyete sahip olması halinde, durum çok daha önemli ve sıkıntılı bir hale gelmektedir.

Ayrıca; hepimizin bildiği üzere dünyada pek çok ülke Türk vatandaşlarından vize istemektedir. Avrupa Birliği, ABD ve Kanada gibi  çok sık sefer yapılan ülkelerde vizesi olmayan gemiinsanlarının değişimi, sağlık sebebiyle olsa bile,  büyük sıkıntı yaratmaktadır.

Ancak Dışişleri Bakanlığı’mızın da; özellikle Avrupa Birliğine dahil ülkelerden; Türk gemiinsanlarının vize alımları konusunda büyük kolaylık sağlayan ve Türk gemiinsanlarına (Beş)5 yıla kadar geçerli vize verilmesini öngören 01 kasım 2010 tarihli “Blue Carpet Prosedürünün”, gümrük birliğine katılmış ve tam üyelik görüşmelerine başlamış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gemiinsanlarına tam olarak uygulanmasını ve hızlı randevular ile vizelerin ilgi prosedüre göre verilmesi amacıyla; gerekli girişimleri ivedi olarak yapmasının, büyük bir sorunun çözümüne yönelik katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Güncel olan konulardan birisi de devlet sağlık kurumlarından randevu alınmasının zorluğudur. Türk geminsanının gemiden hastalık veya iş kazası sebebiyle inmesinin ardından, Tele Sağlık kayıtları var olan personellerin, MHRS randevu sisteminden hızlı ve çok yakın tarihli randevu alabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması da önem arz etmektedir.

Bunun olumlu bir örneği,yakın dönemde pasaport başvuru randevularındaki uzun beklemeler sırasında gerçekleşmiştir. Telefonla randevu başvuru kabul birimi; başvuru sahibinin gemiinsanı olmasını teyit etmesi üzerine randevuları çok hızlı vererek, sektörümüze büyük destek olmuşlardır.

Ayrıca, Türk karasularında yaralanmalı iş kazası  sebebiyle Tele Sağlık ve sahil sıhhiye onayıyla yapılan personel inişlerinde, transit durumda ve sefer seyrinde olan bir Türk gemisinin kaptanının, sahil güvenlik tarafından ifade vermesinin istendiği durumlar da olabilmekte ve bunun idari çözümleri de uzun zaman alabilmektedir. Yüzyılları bulan deniz örf, adet ve kanunlarına göre, gemi seyir jurnalinin ve kaptan raporlarının öncelikle kabulü her bakımdan süreçleri hızlandıracak ve ticari kayıpların önüne geçecektir.

Gemiinsanlarının resmi sağlık kayıtlarının, işe başvuru ve çalışma süreleri boyunca en azından işverenin resmi kayıtlı ve onaylı işyeri hekimlerinin görmesine açık hale getirilecek şekilde düzenlenmesi de ilgi personellerin hastalık geçmişlerinin bilinmesi açısından çok faydalı olacaktır.

Gemilerimiz ve insanlık teknolojik olarak ne kadar ilerlemiş olsa bile, biz insanların sağlık problemleri her daim var olmaya devam edecektir. Çok değerli doktor ve sağlık çalışanlarının olduğu ülkemizde, denizcilik mesleğinin şartları konusunda uzmanlaşmış doktorların bulunduğu bir deniz ihtisas hastanesinin tekrar kurulması, belki de iki çalıştaydır siz değerli katılımcıların paylaştığı pek çok sorunun önemli bir kısmını çözüme ulaştıracaktır.

Aynı şekilde gemiinsanlarına, uzaklardan destek veren Tele Sağlık birimi doktorlarının da deniz çalışma koşulları hakkında bilgilerinin artmasına verilecek destek; her iki taraf açısından da verimi yüksek seviyeye çıkaracaktır.

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sn Dr Fatih SANA tarafından yapılan sunum;

 

Gemi İnsanlarının Psikolojik Semptomları,

 • Dünya’da gemiinsanı sayısının 1.89 milyon,

 • Zabit sayısının 857.000 (%45) mürettebat sayısının ise 1.035.000 (% 55) olduğu,

 • 1109 gemiinsanı ile yapılan anketin  % 45 ‘nin Türklerin teşkil ettiği,

Katılımcı kuşaklara bakıldığında,

 • 1946-1960    doğumlu % 56 628 kişi,

 • 1961-1980    X kuşağı % 17 192 kişi,

 • 1981-1995    Y kuşağı % 25 282 kişi,

 • 1996 sonrası Z kuşağı % %2  18 kişi,

 • SCL 90R; hem klinik hem de araştırma alanlarında sıklıkla tercih edilen bir psikolojik sıkıntı ölçeğidir.

 • Bu ölçek, psikolojik sorunları olan hastaları ayırt etmek için kullanılmaktadır.

 • Tarama amaçları için uzman olmayanlar tarafından da kullanılabilir ve analiz edilebilir.

 • Anketin 90 maddeden oluştuğu ve yaklaşık 12 ila 15 dakika sürdüğü.

 • Türk denizcilerinde depresyon belirtilerinin % 33.2 olarak ölçüldüğü (Kinali vd 2022),

 • Mesleki deneyimi kısa olanların Depresyon ve Anksiyete seviyesi, mesleki deneyimi uzun olanlardan daha yüksek olduğu,

 • Gemideki sosyal olanakların ve mürettebat arasındaki ilişkilerin çok iyi olması durumunda, depresyon ve anksiyete seviyelerinin en düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir.

 •  Başka bir çalışmada, gemide rekreasyonel faaliyetlerin eksikliği, internet bağlantısının olmaması ve mürettebat arasındaki etkileşimin eksikliğinin stres ve anksiyeteye neden olduğu belirlenmiştir.

 • Tavsiye edilen;

 • Farkındalık Eğitimi,

 • Gemi personeli ile uzmanlar tarafından online / yüz yüze terapi,

 • Gemi Personeli için 7/24 Profesyonel Danışma Hattı kurulmalıdır.

 

Deniz Çalışanları Dayanışma Derneği (DAD-DER) Sn Kpt Ural ÇAĞRICI tarafından yapılan sunum ;

 

Filipinler ve Hindistan’ da uygulanan sağlık raporu ve kayıt sistemleri,

 

Her iki ülkenin de farklı sistemlere sahip olduğu ve ülkemiz için uygun bir model olmadıkları görülmektedir.

Bu ülkeler bakıldığında;

 • Filipin Devlet yapısında her türlü faaliyetin özel teşekkül tarafından yapıldığı, devletin sadece güvenlik hizmetlerinden sorumlu olduğu,

 • Dolayısıyla, Filipinlerin yurt dışına manning firmaları vasıtasıyla gemiinsanı ihraç ettiği,

 • Sağlık sistemi ise sendika üzerinden yürütüldüğü, sendikanın çeşitli büyüklükte  hastane ve sağlık ocağı ile 2000’nin üzerinde doktor çalışanı bulunduğu,

 • Bu hastanelerin devlete akredite olduğu,

 • Devletin yetkilendirdiği kuruldan, Kurul Raporları alınıp gemiye gidildiği,

 • Gemiden ayrıldıktan sonra gemiadamları mannig firmalarının belirttiği hastaneler giderek serbest kalma (release note ) raporunu almakta ve bir not imzalamaktadır.

 • Bu not; ben bu şirketten bütün haklarımı ve alacaklarımı aldım ve sağlığım da yerinde, doktorda bunu test etti ve hiçbir ilişiğim ve talep edebileceğim bir husus yoktur şeklindeki rapor manning firması tarafından gemiadamlarından alınmakta ve personelin ilişkisi bitmektedir.

 • Hindistan’daki duruma bakıldığın da, Egemen devletin olduğu ancak sağlık sisteminin çok kötü durumda bulunduğu,

 • Sistemde, hastane ve kılinikler yerine doktorlara yetki verildiği,

 • Devlet tarafından doktorların denetlendiği,

 • Devleti en ufak bir suiistimalde ciddi yaptırımlar uyguladığı.

 • Denizciliğin, Filipinler’deki gibi önem taşıyan bir sektör olarak değerlendirilmediği,

 • Hindistan’nın kendi filosunun çok önemli olduğu, zabitler için kota uyguladığı,

 • Kota müsaade ettiği taktirde zabitlerin Hindistan dışına çıkmasına müsaade edildiği, kota harici zabitlerin, kendi devlet filosu içinde görevlendirildiği,

Dolayısıyla Filipinler ve Hindistan’da uygulanan sistemlerin Ülkemiz ile bir benzerliği olmadığı ifade edilmiştir.

 

 

Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) Başkanı Sn İrfan METE;

 

Gemiinsanlarının Hastalık ve Meslek Hastalıkları sonucu yaşadığı sıkıntılar ile ilgili olarak,

 

“TDS Başkanı olarak, sorunların nasıl çözülebileceği üzerinde durmak istiyorum. Bu güne kadar birçok çalıştay ve toplantıya katıldım. Konular konuşuluyor. Ancak çözüm odaklı olarak bir sonuca varamıyoruz. Zaman zaman Başkanlar olarak  kendi aramızda da  görüşüyoruz. Maalesef sorunlar giderilemedi. Özellikle Türk Bayrağından kaçış Türk gemiinsanı’ndan da kaçışları artırmaktadır. Ben Türkiye Denizciler Sendikası (TDS)’ na geldiğimde, Türk Armatörünün yabancı bayrakta gemisi %30’du, ve çalışan yabancı  personel de son derece azdı, bugün yabancı bayrak altında ki gemi sayısı %90 yabancı personel sayısı ise %35 dir. Bir çok kurulda görev alıyorum. Bunlardan biri de, Gemiadamları Disiplin Komisyonu olup, Komisyonun  üyesiyim. Dosya sayısı devamlı artmakta, ancak cezanın yanında çözüme yönelik bir eylem ortaya konulmamaktadır. Türk Armatörü yabancı bayrağa kaçamakta   ve yabancı personele yönelmektedir. Çünkü kendi açılarından haklılar, çok sayıda dava açılmaktadır. Söz konusu davaların içerisinde haklı olanlar olduğu gibi haksız olanlarda mevcut. Maalesef bir avukat gurubu bu davalardan çıkar elde etmekte ve gemiadamları ile ailelerini de mağdur etmektedir. TDS olarak Sendikalı olan firmaların, bize ulaşan davalarında elimizden geleni yapıyoruz.

Öncelikle İMEAK Deniz Ticaret Odası ve STK’lar birlikte çalışalım. İdareye gidelim. Çünkü her geçen gün Türk insanı işini kaybediyor. “

 

Hudutlar Sahil Sağlık Genel  Müdürlüğü Dr.Bekir Lütfü ÇELEPÇİKAY; 

 

Türkiye’de gemiinsanları ile ilgili sağlık sisteminin ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde irdelenmesi,

 

 •  Her gemiinsanının uluslararası mevzuat temelli olarak, ulusal mevzuata    

göre bir sağlık Raporu alması gerekmektedir.

 • Sağlık Raporu, iki (2) yıl geçerlidir. Sefer sırasında üç (3) ay uzatılmaktadır. Her sekiz yılda bir genel muayeneye girilmektedir. Dolayısıyla, sekiz (8) yıl içinde 3 periyodik muayene bir (1) genel muayene söz konusudur.

 • Bu işlemler Sağlık Bakanlığı’ndan yetki almış hastaneler vasıtasıyla olmaktadır.

 • İstanbul’da 30, Türkiye genelinde Gemiadamı Sağlık Merkezi işlemlerinin yürütüldüğü hastanelere yetki verilmiş bulunmaktadır. Bu hastanelerin çoğu özel hastane, bir kısmı da devlet hastanesidir.

 • İstatistiklerin incelenmesi sonucu hastanelerin verdiği raporlarda kuşkulu durumların ortaya çıkması sonucu, bazı hastanelerin yetkileri askıya alınmış olup bu durumda hakem hastaneler devreye girmektedir.

 • Gemiadamları Sağlık Merkezlerinde çalışan doktorlar üç (3) yılda bir eğitimden geçmektedir.

 • Gemiadamları Sağlık muayene ve raporlarında uluslararası ILO, IMO ve WHO ile ulusal mevzuatın  esas alınarak işlemler yapılmaktadır

 • Kişiler duyma, görme ve güverte bölümünde çalışma durumlarına göre renk seçme  yetenekleri uygun olmalıdır.

 • Ishihara Testi (renk körlüğü) ve Anamoloskop (renk körlüğü) testinin Gemiadamları Sağlık Merkezlerinde ücretsiz yapıldığı,

Belirtilmiş ve mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulunulmuştur.

 

TAİS Yönetim Kurulu Başkanı Sn Kpt Ali İbrahim KONTAYTEKİN’nin kapanış konuşması ;

 

Önümüzdeki sonbaharda iki konulu Çalıştay yapalım. Amacı inanların yaşadığı tecrübeleri birbirine aktarmak ve beyin fırtınası ile de, bir olayı ortaya çıkarmak olduğu için Çalıştayın çok yararlı olduğuna inanıyorum.

Birincisi, sektördeki personel müdürleri arkadaşlarımızın yaşadıkları çok özel meslek hastalıkları olaylarını paylaşmaları ve mahkemelerin seyri hakkında bizleri bilgilendirmeleri konusunda çalıştay yapılmasının uygun olacağına inanıyorum.

MLC- 2006 ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde temasların arttırlması gerekmektedir. Çünkü armatörlerinde Avrupa Birliği tarafından baskı altına gireceği de, artık çok açık  gözükmektedir.  

Dolayısıyla, önümüzdeki sonbaharda personel müdürlerinin olacağı geniş katılımlı ve iki uzman duayen sayabileceğimiz hukukçunun davet edilmesi suretiyle, onların gözüyle de konuya bakılmasını önemli bulmaktayım. Bu arada başka tavsiyelere de açığız. Herkese katılımınızdan ötürü teşekkür ediyorum. İyi günler ve iyi bir tatil diliyorum”.

 

 

Hüseyin ERTAN

TAİS Genel Sekreteri

Sayın Şirket Yöneticileri, Personel Müdürleri, Hukuk  Departmanları, Şirketlerimizin  Avukatları, Sektör Temsilcileri;

Deniz Ticaret Filomuzda görülebilen hastalık ve meslek hastalıkları  ve nedenleri ile çözüm önerilerinin değerlendirilmesi maksadıyla, Türk Armatörleri İşverenler Sendikası (TAİS) olarak Sektör temsilcilerinin katılımıyla, 21 Mayıs 2024 Salı günü  13:00 - 17:00 saatleri arasında, “2’nci Hastalık ve Meslek Hastalıkları” çalıştayı aşağıda yer alan program çerçevesinde, İMEAK DTO Meclis Salonunda fiziki katılımlı olarak yapılacaktır. Kıymetli katılımınızın beklendiği hususunu,

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,

Hüseyin ERTAN

Türk Armatörleri İşverenler Sendikası

Genel Sekreteri

 

Tel    :  0 216   504  94 64

e-mail:info@tais.org.tr

 

Türk Armatörleri İşverenler Sendikası

Eğitim Mah Ahsen Çıkmazı Sok  Sadıkoğlu 5 Plaza No:12 Kat 2 No:41

34722, Kadıköy –İstanbul 

 

2’NCİ HASTALIK VE MESLEK HASTALIKLARI ÇALIŞTAY PROGRAMI

 

 

ÇALIŞTAY KONUSU     :    Denizcilik Sektöründe yaşanan Hastalık ve Meslek          

                                                 Hastalıkları ile Sağlık Sorunları

 

MUHATAP KİŞİLER     :     Şirket Yöneticileri, Personel Müdürleri, Hukuk

                                                 Departmanları / Üye Şirketlerimizin         

                                                 Avukatları, Sektör Temsilcileri

 

ÇALIŞTAY TARİHİ       :     21 Mayıs 2024 Salı (Saat 13:00 - 17:00)

 

ÇALIŞTAY PROGRAMI :   13:00 -13:25  Kayıt

                                                

                                                  Açılış Konuşması,

                                                  13:30-13:35 TAİS Yönetim Kurulu Başkanı  

                                                  Kpt  Ali  İbrahim  KONTAYTEKİN

                                                  Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcilerinin          

                                                  Konuşmaları,

                                                  13:35- 13.40 Türkiye Denizcilik Federasyonu        

                                                  (TÜRDEF) Başkanı Kpt Arif BOSTAN

 

                                                  13:40-13:45 Gemi Makineleri İşletme 

                                                  (GEMİMO) Başkanı A. Yaşar CANCA                                             

     

                                               I.  Oturum (13:45 -14:30) :

                                                  

                                                  13:45 - 14:00  Doç Dr Esra BAŞKAN

                                                  Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim     

                                                  Görevlisi

                                                  Gemiinsanlarının Hastalık ve Meslek    

                                                  Hastalıklarının İş Sağlığı ve Güvenliği ile MLC

                                                  kapsamında değerlendirilmesi,

                                

                                                  14:00 - 14:15  Murat BİNGÜL ,

                                                                          Burcu Kula AKBAŞ

                                                  EKOL Denizcilik Eğitim Merkezi

                                                  Denizcilik Sektöründe işe alımlarda profesyonel 

                                                 mülakat süreçleri ve MMPI test uygulaması,

 

                                                  14:15 - 14:30 Dr. Serpil ÖZER        

                                                  ARKAS  Holding   İş Yeri Hekimi

                                                  Denizcilik Sektöründe işe bağlı hastalık ve 

                                                   meslek hastalığı ayrımı,

 

                                                 Ara  14:30 – 14:45

                                     

                                               II. Oturum (14:45 -16:00) :

 

                                               14:45- 15:00 Oruç Reis GÜVEN

                                               GÜNGEN Denizcilik Yönetim Kurulu Danışmanı

                                               Gemiinsanlarında görülen hastalıkların yarattığı 

                                               idari problemler,

 

                                        

                                              15:00-15:15 Kpt. Fatih SANA

                                               Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

                                               Öğretim Görevlisi,

                                               Gemiinsanlarının çalışma hayatları süresince,

                                               karşılaştıkları psikolojik problemler,

                                            

                                               15:15 -15:30  Ural ÇAĞRICI

                                               Deniz Çalışanları Dayanışma Derneği

                                               (DAD- DER) Başkanı,      

                                               Filipinli ve Hintli Gemiinsanlarının  ülkelerinden     

                                               aldıkları gemiinsanı  sağlık rapor/kayıt sistemi

                                               hakkında bilgilendirme,

                                           

                                              15:30 -15:45 İrfan METE

                                              Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) Başkanı

                                              Gemiinsanlarının hastalık ve meslek

                                              Hastalıkları sonucu yaşadığı sıkıntılar,

                                               

                                              15:45 -16:00 Dr. Bekir Lütfi ÇELEPÇİKAY         

                                              Hudutlar Sahil Sağlık Genel Müdürlüğü

                                              Türkiye’de gemiinsanları ile ilgili sağlık

                                              sisteminin ulusal ve uluslararası mevzuat

                                              çerçevesinde irdelenmesi,

 

                                            III. Oturum (16:00 -17:00) :

                                              Sorular ve Cevaplar

Türk Armatörleri İşverenler Sendikası  (TAİS) tarafından düzenlenen Meslek  Hastalıkları Çalıştayı 05.12.2023 tarihinde İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonunda sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

DSC_1154.JPG
DSC_1099.JPG
DSC_1089.JPG

“Deniz Ticaret Filomuzda görülebilen meslek hastalıkları  ve nedenleri ile çözüm önerilerinin değerlendirilmesi maksadıyla, Türk Armatörleri İşverenler Sendikası (TAİS) olarak Sektör temsilcilerinin katılımıyla, 05 Aralık 2023 Salı günü  13:00 - 17:00 saatleri arasında, “Meslek Hastalıkları” ağırlıklı çalıştay, İMEAK DTO Meclis Salonunda fiziki katılımlı olarak yapılacaktır. Kıymetli katılımınızın beklendiği hususunu,


Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla
 
Hüseyin ERTAN
Türk Armatörleri İşverenler Sendikası (TAİS)
Genel Sekreteri
 
Tel    :  0 216   504  94 64
Tel    :  0 216   504  94 74

 

e-mail:info@tais.org.tr
 
Türk Armatörleri İşverenler Sendikası
Eğitim Mah Ahsen Çıkmazı Sok  Sadıkoğlu 5 Plaza No:12 Kat 2 No:41
34722, Kadıköy –İstanbul

ÇALIŞTAY KONUSU      :Denizcilik Sektöründe yaşanan Meslek Hastalıkları 
MUHATAP KİŞİLER       : Şirket Yöneticileri, Personel Müdürleri, Hukuk Departmanları /

                                           Üye Şirketlerimizin Avukatları, Sektör Temsilcileri
ÇALIŞTAY TARİHİ          : 05 Aralık 2023 Salı (Saat 13:00 - 17:00)
ÇALIŞTAY PROGRAMI  : 13:00 -13:30  Kayıt

 

Açılış Konuşması,
                                                 

13:35-13:45 TAİS Yönetim Kurulu Başkanı Kpt. Ali  İbrahim  KONTAYTEKİN


I.  Oturum (13:35 -15:00) :


13:45 - 14:00  Genel Denizcilik Personel Müdürü Kpt. Kadir  ÖZKAN,

14:00 - 14:10  Düzgit Denizcilik Personel  Müdürü Kpt. Serhat ACAR

14:10 - 14:25  Güngen Denizcilik Yönetim Kurulu Danışmanı Sn Oruç Reis GÜVEN

14:25 - 14:35 Türkiye Denizciler Sendikası (TDS)  Sn Necdet ÖKSÜZ

14:35 - 14:45 Deniz Çalışanları Dayanışma Derneği (DAD-DER) Sn Erdal HASCAN

 

Çay Molası 14:45 – 15:00

II. Oturum (15:00 -16:30) :

                 

15:00 -15:15  İTÜ Denizcilik Fakültesi Prof Dr. Özcan ARSLAN

15:15 -15:30 –ARKAS Holding İş yeri HekimiDr. Serpil ÖZER

15:30 -15:45 ARKAS İzmir Hukuk İşleri Müdürü Av. Bağcan ÖZ

15:45- 16:00  OMNİ  Sigorta Çağdaş  KIRCALI
16:00 -16:15  Türk  P&I Sigorta A.Ş Genel Müdürü Kpt Ufuk TEKER

16:15 -16:30 Hudutlar Sahil Sağlık Genel  Müdürlüğü  Dr. Bekir Lütfi ÇELEPÇİKAY 
                                             

 III. Oturum (16:30 -17:00) :
 

Sorular ve Cevaplar”

3.jpeg

Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC-2006) Uyum Çalışmalaı Toplantısı 05.09.2023 tarihinde Sektör temsilcilerinin katılımıyla Çalışma Genel Müdürlüğü’nde Genel Md Yrd. İbrahim AKIN başkanlığında yapıldı.”

arkas.jpg

Türkiye  Denizciler  Sendikası (TDS)  ile  ARKAS  Denizcilik ve  Nakliyat A.Ş,  LİMAR Liman  ve  Gemi İşletmeciliği  A.Ş ve ARKAS Konteyner Taşımacılık A.Ş ’ ni temsilen, Türk Armatörleri İşveren Sendikası (TAİS) arasında,  01.01.2023 - 31.12.2024  tarihleri  içinde geçerli olmak üzere, 11.07.2023 tarihinde Toplu İş Sözleşmesi  (TİS)  akdedilmiştir.

thumbnail_dfad07f0-317f-4441-bbfc-b3010c3cf4fa.jpg

Türkiye  Denizciler  Sendikası (TDS)  ile  Ulusoy Denizcilik A.Ş, Ulusoy Denizyolları İşletmeciliği A.Ş  ve Ulusoy  Lojistik  Taşımacılık ve  Konteyner  Hizmetleri A.Ş’ ni temsilen, Türk Armatörleri İşveren Sendikası (TAİS) arasında,  01.01.2023 - 31.12.2024  tarihleri  içinde geçerli olmak üzere, 11.05.2023 tarihinde Toplu İş Sözleşmesi  (TİS)  akdedilmiştir. 

WhatsApp Image 2023-03-23 at 13.45.38.jpeg

TAİS’e üye olarak katılımı gerçekleşen,  Er Denizcilik  Sanayi Nakliyat ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cihan ERGENÇ’ e,  katılım sertifikası TAİS Yönetim Kurulu Başkanı Sn Ali İbrahim KONTAYTEKİN tarafından takdim edilmiştir.

ULUSLARARASI DENİZ İŞ HUKUKU KONFERANSI

 25 KASIM 2022

Ankara Üniversitesi (AÜ) Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi’nin (DEHUKAM),  İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) ve Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) iş birliğinde düzenlediği “Uluslararası Deniz İş Hukuku Konferansı”, 25 Kasım 2022 Cuma günü dört panel halinde geçekleştirilmiştir.

 Konferansta, “2006 Tarihli Denizcilik Çalışma Sözleşmesinin Değerlendirilmesi”, “Türk Deniz İş Hukukunda İstihdam Koşulları” ve “Deniz İş Sözleşmesinin Feshi” başlıklı panellerde; aşağıda belirtilen, Türkiye ve yurt dışından üniversitelerin Hukuk ve İşletme Fakültelerinden öğretim üyeleri, uluslararası denizcilik kuruluşlarının temsilcileri konuşmacı olarak katılmıştır.

 • Panel  1 : Sektör Paydaşlarının Oturumu,

Moderatör: Prof. Dr. Hakan KARANDEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı,

 • Hakkı ŞEKERBAY  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı,

 • DTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Can BOZKURT,

 • Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan METE.

 • Panel 2 : Denizcilik Çalışma Sözleşmesinin 2006 (MLC-2006) ‘nın Değerlendirilmesi,

 • Moderatör : Prof. Dr. Ademuni ODEKE Ademuni Odeke

 • Öğr.Ü.Ramat JALLOH, (IMO Uluslararası Deniz Hukuku Enstitüsü),

 • Prof. Dr. Cleopatra Doumbia HENRY, (WMU Başkanı)

 • “ MLC - 2006 ‘nın ortaya koyduğu esaslara rağmen, pandemide 285000 denizcinin mahsur kaldığı, denizcilikte değişimin çok süratle olduğu, dolayısıyla, denizcilerin internet erişimi ile inavasyon ve teknolojinin bütün imkanlarından yararlandırılmasının gerektiği, Türkiye’nin MLC-2006‘a taraf olmasının büyük önem arz ettiği)

 • Jonathan WARRİNG, (Kıdemli Avukat, ITF)

​​

 • Panel    3 : Türk Deniz İş Hukukunda İstihdam Koşulları,

 • : Prof. Dr. İsmail DEMİR

 • Dr.Öğr.Ü.Gökhan TÜRE,(Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

       “Deniz İşHukukundaÇalışma

 • Doç. Dr. Şükriye Esra BASKAN, (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

 • : Doç. Dr. Ulaş BAYSAL, (İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi)

 • Panel    4 : Deniz İş Sözleşmesinin Feshi,

 • : Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT,

 • Prof. Dr. Mustafa ALP,( Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi)​

 • Dr. Öğr. Ü. Volkan GÜNEŞ, (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi)​

 • Prof. Dr. Mahmut KABAKCI, (İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi)​

 

(*) Tebliğler yayınlandığında duyurulacaktır.

02.07.2022   II. Türkiye Denizcilik Zirvesi

Kontaytekin: "Kıdem tazminatı davalarından bıktık, Kanun boşluğu giderilsin"

II. Türkiye Denizcilik Zirvesi, ikinci gününde de denizcilik sektörü için önemli konular ele alındığı panellerle devam edildi. Zirvenin ikinci gününde ilk olarak “Gemi İnsanı İstihdamı: MLC Sözleşmesi’nin etkileri” gerçekleşti.

kontaytekin.jpg

Zirvenin ikinci gününde ilk olarak “Gemi İnsanı İstihdamı: MLC Sözleşmesi’nin etkileri” gerçekleşti. Gemi insanı yaşam koşulları, gemi insanı hakları, iş sağlığı ve güvenliği, MLC Sözleşme uygulama alanları, uluslararası sözleşmeler ve Türk hukukuna etkisinin ele alındığı panele, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ertüzün, Türkiye Denizciler Sendikası Başkanı İrfan Mete, Türk Armatörler Sendikası Başkanı Ali İbrahim Kontaytekin, konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Ersan Başar moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan Türk Armatörler Sendikası Başkanı İbrahim Konteytekin, önemli konuları gündeme getirdi. Geçtiğimiz günlerde çalışma hukuku ile ilgili çok sayıda armatörün ve avukatın katıldığı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Kontaytekin, kendilerinin 100’ün üzerinde dava ile meşgul olduklarını belirterek, “Sektöre baktım, 160 davası olan armatör var. En ufak 5-6 gemilik armatörün bile 10-15 davası olduğunu gördüm. 100’den fazla dava konusunu düşünmenizi istiyorum” dedi.

Armatörler davalarla uğraşıyor.

Armatörlüğün, coğrafi engelinin yanında 7-24 çalışılan çok zor bir iş kolu olduğunu aktaran Kontaytekin, “Bu hengame içinde siz işinizi yapmaya çalışırken bir avukat ordusu tutuyorsunuz. Biz bu avukat ordusuyla birlikte davalarla uğraşıyorsunuz. Eminim ki dünyanın herhangi bir denizci ülkesinde bu kadar davalarla boğuşan bir denizcilik sektörü yoktur. Bunlar bizim kangrenimiz. Bugün Türk insanı bu ekonomik krizi içinde işsizlikten kırılıyor. En basit gemici bile 2 bin dolar alıyor. Bu çok ciddi bir kaynak. O insanlar ekmek yiyor. Ama armatörlere bakıyorsunuz yüzlerce belki binlerce Filipinli çalıştıran Türk sahipli armatörler var. Bu bir paradoks. Bu olmaması gereken bir durum. Armatör gözüyle bakıyorum. Kesinlikle haklı” diye konuştu.

Davaların yüzde 95’i kıdem tazminatı.

Türk insanından daha çalışkan ve değerli gemi insanı olmadığına dikkat çeken Kontaytekin, şöyle devam etti; “Ama bu kadar davalarla uğraşılması, bence gemi insanları burada ‘haksız’ diyebileceğim bir pozisyonda. Çünkü kanun buna cevap vermiyor. Kanunda büyük bir boşluk var. Bir örnek vereyim. 3-4 sene çalıştığınız bir yerden istifa ederseniz kıdem tazminatı alamazsınız. Bizim davalarımızın yüzde 95’i kıdem tazminatı. 2 yıl çalışan kişi geliyor, istifada yok çünkü süresiz bir kontrata dönüşmüş. Ayrılıp başka bir gemiye gidiyor, benden istifa etmediği halde gidiyor ve bana dava açıyor. 100 davadan 95’i bunlardan oluşuyor. Kanunda ise kocaman bir boşluk var. Armatör bu kadar davayla Türk gemi insanı çalıştırır mı? Bu davaların bir sonu olması lazım. Artık aksiyona girme zamanı geldiğine inanıyorum ve bunun yapılması gerek.”

İstihdam büroları denetlenmiyor.

Son yıllarda sayıları artan istihdam bürolarına ilişkin de konuşan Konteytekin, şunları söyledi; “Türk gemi insanının yurt dışına açılmasını destekliyorum. Ama bu istihdam büroları hiçbir şekilde denetime tabi tutulmuyor. İstihdam büroları ciddi şekilde gemi insanı alıyorlar ama bunlara hiç kimse dokunmuyor. Çünkü denetim yok. Bunlar denizcilik sektörünün çektiği ciddi sıkıntılar ve artık travmaya dönüştü. Bizim konuşmamız gereken konular dünyanın içinde olduğu yakıt arayışı olmalıyken biz şu anda neyle uğraşıyoruz. Hala çözümsüz personel mevzusu.”

Kaynak: 7 Deniz 

KAYNAK: DENİZHABER.COM

3.jpg
4.jpg
2.png

Türk Armatörünün İş Davalarında Yaşadığı Sorunlar Çalıştayı İMEAK DTO 24 Mayıs 2022

WhatsApp Image 2022-05-25 at 10.57.19.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-25 at 10.58.10 (1).jpeg
WhatsApp Image 2022-05-25 at 10.58.10.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-25 at 10.58.10 (2).jpeg

Sn Şirket Yöneticileri, Sn Personel Müdürleri, Sn Hukuk Departmanları / Şirketlerimizin Sn Avukatları ;

1.      Türk Armatörleri ve İşverenler Sendikası (TAİS) olarak, Gemi İşletmeciliğinde gemiadamlarının;  "Hukuki sorunları,  Kıdem tazminatları, Yeni baş gösteren meslek hastalıkları, Türk Sahipli Yabancı Bayraklı gemilerde çalışan personelin SGK talepleri ile ilgili konularda",  24 Mayıs 2022 Salı günü  (Yarın) “13:00 - 17: 00 saatleri arasında” İMEAK DTO' da aşağıda yer alan program kapsamında bir  Çalıştay düzenlenecektir.

2.       Çalıştay fiziki ve zoom üzerinden yapılacak olup, konuşmacılar ve Zoom davetiyesi (bağlantı linki) aşağıda sunulmuştur.

Kıymetli katılımınızın beklendiği hususunu,

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla

 

Hüseyin ERTAN

Türk Armatörleri İşverenler Sendikası

Genel Sekreteri

 

Tel    :  0 212 252  64 43

GSM:  0 532  478  56 83

Faks : 0 212 293 16 13

 

[TAİS] Türk Armatörünün İş Davaları Sürecinde Yaşadığı Hukuki Sorunlar Çalıştayı

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93044213984?pwd=dXBPc2kxdE10NEFiNHUvUVpNaWIzQT09

Meeting ID: 930 4421 3984

Passcode: 064211

 

 

ÇALIŞTAY KONUSU   : Türk Armatörünün İş Davalarında Yaşadığı  Sorunlar

MUHATAP KİŞİLER    : Şirket Yöneticileri, Personel Müdürleri, Hukuk Departmanları 

                                             /  Üye Şirketlerimizin Avukatları

ÇALIŞTAY TARİHİ      : 24 Mayıs 2022 Salı (Saat 13:00 - !7:00)

PROGRAM                  : Açılış Konuşması,

            Sn. Ali İbrahim KONTAYTEKİN TAİS Yönetim Kurulu Başkanı

          I.Oturum (13:00-14:00) : Personel Müdürlerinin konuşmaları,

·         Sn.Kadir ÖZKAN – Genel Denizcilik Personel Müdürü

·         Sn.Merter YAVAŞ – Yasa Tanker Personel Müdürü

·         Sn.Serhat ACAR – Düzgit DSM Personel Müdürü

·         Sn.Gültekin GÖKTAŞ – SGK Emekli Müfettişi

 

          II.Oturum (14:15 -16:00) :Şirket Avukatlarının konuşmaları,

·         Sn.Bağcan ÖZ – Arkas Holding İzmir Hukuk İşleri Müdür Yardımcısı

·         Sn.Atiye PEHLİVAN – Yasa Holding Avukatı

·         Sn.Cihan DORU – Türkon Holding Avukatı

           III. Oturum (16:00 -17:00) :Sorular ve Cevaplar

 

ÇALIŞTAY  ŞEKLİ     :Fiziki /  Zoom  (İsteyen Y/ K  üyelerimizin  zoom  üzerinden de katılım  sağlayabileceği)

ÇALIŞTAY YERİ       : İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis  Salonu

Türk Armatörleri ve İşverenler Sendikası (TAİS)’in Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Şubat 2022 Perşembe günü İMEAK Deniz Ticaret Odasında yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısında yapılan Organ seçimlerinde,  2022-2025 dönemi Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asil ve yedek üyeleri aşağıda olduğu şekilde belirlenmiştir.

 

YÖNETİM  KURULU ÜYELERİ   (ASİL)

 

1. ALİ İBRAHİM KONTAYTEKİN

2. GÖNÇ BEYLİ

3. NURİ GÜVEN

4. YAVUZ  EYVAZOĞLU

5. EREN TAHİR AĞARTAN

6. KAZIM BAKAN

7. ERSAN DEVRİM

DENETLEME KURULU ÜYELERİ   (ASİL)

 

1.CENGİZ KAPTANOĞLU

2. BİLGEHAN BAYRAMOĞLU

3.MESUT CESUR     

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  (YEDEK)

 

1. METİN DÜZGİT

2. FERİT GÖKDENİZ

3 TANSEL KARADEMİR

4. ECE AYAZKAN

5.TEMEL KARAMAN

6. SERDAR GÜR

7. AKIN  ÖZÇÖREKÇİ

DENETLEME KURULU ÜYELERİ   (YEDEK)

 

1. ORHAN KARADEMİR

2. TÜRKAN MANASTIR ÖZ

3.  EMRAH YETKİN 

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ   (ASİL)

1.İHSAN KARAVELİOĞLU

2.CENK KAPTANOĞLU

3.BURÇİN ARDA

tais 1.jpg

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ   (YEDEK)

1.BARIŞ ÖZTÜRK

2.YAŞAR CANCA

tais 2.jpg
tais 3.jpg
tais 4.jpg
bottom of page